ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
26
27
28
29
30
31
87647
 • สัมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ สู่การดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ สู่การดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๗
78948
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนรู้รักษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนรู้รักษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย
66881
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและติดตามการดำเนินงาน พื้นที่สายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ (ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2)
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและติดตามการดำเนินงาน พื้นที่สายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗
66691
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและติดตามการดำเนินงาน พื้นที่สายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและติดตามการดำเนินงาน พื้นที่สายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗

ให้คะแนนความสำเร็จ

 

 • กิจกรรมโครงการ

กิจกรรมอื่นๆ
ให้บริการสถานที่

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไก่ไข่เสริมสารไอโอดีน)

กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมห้องดนตรี

กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
บริการอินเตอร์เน็ต (Wifi)

โครงการขยับกายสบายชีวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โครงการขยับกายสบายชีวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
บริการห้องออกกำลังกาย

โครงการส่งเสริมอาชีพก่อนครองคู่ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โครงการส่งเสริมอาชีพก่อนครองคู่ รุ่นที่ ๒

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ 3 วัยฯ บางหลวง
ปลูกบวบเหลี่ยม มะระขี้นก และผักบุ้งจีน

กิจกรรมอื่นๆ
เด็กๆ นั่งทำการบ้าน

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
กิจกรรมดนตรีไทย

กิจกรรมนันทนาการ
บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
บริการลานออกกำลังกายกลางแจ้ง

การให้บริการห้องประชุม
การให้บริการห้องประชุม

กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
บริการหนังสือนิทานแก่นักเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)

บริการสัญญานอินเตอร์เน็ตฟรี
การให้บริการสัญญานอินเตอร์เน็ตฟรี

แสดงทั้งหมด >>

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เรื่องราวน่ารู้

 • วิธีสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับลูกของคุณ
  วิธีเสริมสร้างความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) ให้กับลูกของคุณ Posted on Friday, 02 August 2002 @ 10:35:33? ความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) เป็นสิ่งสำคัญ ที่มีอิทธิพล...
 • ตำบลนมแม่
  ความเป็นมา "ตำบลนมแม่" ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม?ค่านิยม...
 • เรื่องคันคัน ฟันคู่แรกของหนู
  เวลาเราพูดถึง ?ฟัน? เรามักจะนึกถึงเรื่องการกินอาหาร การเคี้ยวอาหาร เพราะเป็นหน้าที่ที่ชัดเจนที่สุด และถูกใช้มากที่สุด...

 • รายงานจำนวนสมาชิกศูนย์ ๓ วัย

 • ดัชนีต้นทุนชีวิต สมาชิกศูนย์ ๓ วัย ปี 2557

download link

 

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

 

saiyairak3 Banner_01

help saiyairaknew

Members : 42
Content : 56
Content View Hits : 74661
  We have 29 guests online

map small

Contact Info

Call
0-2659-6353-55

กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
เลขที่ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2659-6353-55
โทรสาร 0-2659-6353-55
Email: dsdw.love@familylove.go.th