ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
29
30
100102
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรักชาตินำพาไทยสู่อาเซียน แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรักชาตินำพาไทยสู่อาเซียน แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
100101
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรักชาตินำพาไทยสู่อาเซียน แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรักชาตินำพาไทยสู่อาเซียน แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
100100
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรักชาตินำพาไทยสู่อาเซียน แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรักชาตินำพาไทยสู่อาเซียน แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
100098
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรักชาตินำพาไทยสู่อาเซียน แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกรักชาตินำพาไทยสู่อาเซียน แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว รุ่นที่1 ภาคกลาง
100080
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและติดตามการดำเนินงานพื้นที่สายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ระยะที่ 2
 • โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายคณะทำงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ระยะที่ 2
100056
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียนแก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียนแก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
99996
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๗
99995
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ภาคกลางรุ่นที่ ๑ประจำปี ๒๕๕๗
99994
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗
99993
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗
99205
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗
89029
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
87647
 • สัมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ สู่การดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ สู่การดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๗
78948
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนรู้รักษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนรู้รักษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย
66881
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและติดตามการดำเนินงาน พื้นที่สายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ (ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2)
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนและติดตามการดำเนินงาน พื้นที่สายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗

ให้คะแนนความสำเร็จ

 

 • กิจกรรมโครงการ

กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ (เล่นดนตรีไทย)

อบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนตลอดคลอด
อบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนตลอดคลอด

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ

ฝึกซ้อมกีฬากราวด์กอล์ฟ เกทบอล ทุกวันตอนเย็นเวลา 16.00น. - 18.00น.
ฝึกซ้อมกีฬากราวด์กอล์ฟ เกทบอล ทุกวันตอนเย็นเวลา 16.00น. - 18.00น.

การออกกำลังกายกลางแจ้ง (สนามเด็กเล่น)
การออกกำลังกายกลางแจ้ง (สนามเด็กเล่น)

กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ (เครื่องเล่นกลางแจ้ง)

กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ (เครื่องเล่นกลางแจ้ง)

อบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและการตัดสินใจในการใช้ชีวิตคู่
อบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและการตัดสินใจในการใช้ชีวิตคู่

อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมตุ้มโฮมเกี่ยวข้าว
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมตุ้มโฮมเกี่ยวข้าว

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน

ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย นายม จังหวัดอำนาจเจริญ ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีงบประมาณ 2558
ดำเนินการประชุมแผน

อบรมคุณธรรมนำใจยุวชนคนนางรอง
กิจกรรมอบรมคุณธรรมนำใจยุวชนคนนางรอง

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (การทำตระกร้าลูกปัด)

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (การทำตระกร้าลูกปัด)

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (การทำตระกร้าด้วยเชือกฟาง)

แสดงทั้งหมด >>

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เรื่องราวน่ารู้

 • วิธีสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับลูกของคุณ
  วิธีเสริมสร้างความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) ให้กับลูกของคุณ Posted on Friday, 02 August 2002 @ 10:35:33? ความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) เป็นสิ่งสำคัญ ที่มีอิทธิพล...
 • ตำบลนมแม่
  ความเป็นมา "ตำบลนมแม่" ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม?ค่านิยม...
 • เรื่องคันคัน ฟันคู่แรกของหนู
  เวลาเราพูดถึง ?ฟัน? เรามักจะนึกถึงเรื่องการกินอาหาร การเคี้ยวอาหาร เพราะเป็นหน้าที่ที่ชัดเจนที่สุด และถูกใช้มากที่สุด...

 • รายงานจำนวนสมาชิกศูนย์ ๓ วัย

 • ดัชนีต้นทุนชีวิต สมาชิกศูนย์ ๓ วัย ปี 2557

download link

 

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

 

saiyairak3 Banner_01

help saiyairaknew

Members : 42
Content : 56
Content View Hits : 97602
  We have 131 guests online

map small

Contact Info

Call
0-2659-6353-55

กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
เลขที่ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2659-6353-55
โทรสาร 0-2659-6353-55
Email: dsdw.love@familylove.go.th